top of page

OM FÖRENINGEN

Svensk förening för parodontologi och implantologi har som syfte att främja utvecklingen av parodontologin som vårdgren inom svensk tandvård och främja vetenskap och efterutbildning  inom ämnesområdet.
Vi representerar specialiteten vid kontakt med myndigheter och andra organisationer och deltar i internationellt samarbete inom parodontologin genom kontakt och samverkan med andra nationella eller regionala föreningar av liknande art.

Allmäntandläkare och tandhygienister är också välkomna att bli medlemmar.

bottom of page