top of page

MEDLEMSKAP

Medlemskap finns i 4 kategorier: ordinarie/associerat, ST, senior och student.

För närmare beskrivning av respektive kategori se §2 och §3 i föreningens stadgar.

 

Ordinarie medlemskap kan förvärvas av tandläkare med specialistkompetens inom ämnesområdet parodontologi eller av tandläkare under specialistutbildning inom detta ämnesområde, tillika medlem av Sveriges Tandläkarförbund.

 

Associerat medlemskap kan förvärvas av annan med speciellt intresse för parodontologi. Associerad medlem kan ej inväljas i styrelsen, har ej rösträtt men har i övrigt samma rättigheter som ordinarie medlem

 

Vill du bli medlem eller ändra dina adressuppgifter i Svenska Parodontologföreningen? Skicka ett mail till oss via adressen: parodforeningen@gmail.com

 

Medlemsansökan ska innehålla:

 • Ditt namn

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Postadress (för ev pappersversion av JCP och vissa utskick från föreningen)

 • Vilken typ av medlemskap du ansöker om (ordinarie, associerat, ST, senior eller student)

 • Om du vill prenumerera på pappersversionen av Journal of Clinical Periodontology

 

Årsavgifter 2023

 

 1. Ordinarie eller associerat medlemskap Svenska Parodontologföreningen.
  Medlemskap EFP + on-line-prenumeration JCP 750 SEK

 2. Ordinarie eller associerat medlemskap Svenska Parodontologföreningen.
  Medlemskap EFP + on-line-prenumeration JCP + pappersversion JCP 1500 SEK

 3. ST medlemskap Svenska Parodontologföreningen.
  Medlemskap EFP + on-line-prenumeration JCP 550 SEK

 4. ST medlemskap Svenska Parodontologföreningen.
  Medlemskap EFP + on-line-prenumeration JCP + pappersversion 1300 SEK

 5. Medlemskap för seniorer
  Kostnadsfri information via e-mail avseende föreningsaktiviteter.
  Medlemskap EFP och prenumeration JCP ingår ej.

 6. Medlemskap för studenter.
  Kostnadsfri information via e-mail avseende föreningsaktiviteter.
  Medlemskap EFP och prenumeration JCP ingår ej.

 

Betalning

Välj prenumerationsalternativ enligt nedan och betala in avgiften på bankgiro 5656-9957, Svenska Parodontologföreningen eller aktuellt belopp till Swish-nummer 1235056270

 

Det är viktigt att du tydligt anger ditt namn och adress i meddelandefältet så vi kan identifiera din betalning.

 

Internationell betalning

IBAN (International Bank Account Number): SE22 8000 0820 1698 4264 9692

 

BIC (Bank Identifier Code)/SWIFT-address: SWEDSESS

 

Account holder:

SVENSKA PARODONTOLOGFÖRENINGEN

c/o Jonas Lindhe

Hälsovägen 16

S-352 63 Växjö

Sweden

 

Bank address:

Swedbank

Brunkebergstorg 8

S-105 34 Stockholm

Sweden.

Medlemsregister:

Föreningen och EFP för register på samtliga medlemmar med namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Swish ORD 2024.png
Swish ORD JCP 2024.png
Swish ST 2024.png
Swish ST JCP 2024.png

Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift för 2024!

Kom ihåg att du även kan betala med Swish!

Hemskärm.png
bottom of page