© 2019 Swedish Society of Periodontology and Implantology

NYHETER

Kurs i benaugmentation med fokus på sinuslyft, Wien

Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, i samarbete med Austrian Association for General Dentistry och fab2dent, erbjuder en unik kurs i benaugmentation med fokus på sinuslyft. Kursen hålls på Wiens Universitet, Anatomiska institutet, där teori och praktiskt arbete varvas under en heldag.

Under sommaren hölls kursen för första gången där vi från Sverige hade möjligheten att delta. Det var en mycket uppskattad kurs och i år har vi fått möjlighet att ge ett rabatterat pris till våra medl...emmar på 100 €.

Datum: 22 mars 2019
Plats: Institute for Anatomy, Währinger Straße 13
1090 Vienna, Austria.
Pris: Icke-medlemmar 1.590 € (exklusive moms).
Medlemmar 1.490 € (exklusive moms) - meddela medlemskap efter registrering.

Senaste anmälningsdatum är 15 januari 2019.

Föreläsningen utförs på engelska.
OBS! Praktiska momenten utförs på donerad kroppar.

Mer information:

https://www.fab2dent.com/scheduled-courses/2019/3/22/bone-augmentation-i-focus-on-the-sinuslift

Thomas Van Dyke föreläser vid KI

Välkommen till Thomas Van Dyke's föreläsning om "Inflammation, the Microbiome, and Treatment of Periodontal Disease" på Karolinska Institutet.

Ta möjligheten att får höra en av de världsledande inom parodontologi!

Föreläsningen är öppen för alla kommer hållas i föreläsningssal H1 på Alfred Nobels allé 23 (Campus Flemingsberg) torsdagen den 6 december mellan 13.00 och 15.

...

Thomas Van Dyke är vice ordförande och Senior Member of Staff på Forsyth Institute och Professor i Oral Medicine, Infection and Immunity på Fakulteten för Medicin på Harvard University.

Värd: Prof. Georgios Belibasakis, avdelningschef för Avdelningen för Orala Sjukdomar.

Läs mer på:
https://ki.se/…/inflammation-the-microbiome-and-treatment-o…

Dagen efter är Thomas van Dyke opponent när Jeneen Panezai disputerar på avhandlingen
” Periodontal medicine: Oral inflammatory conditions with special emphasis on immunological aspects “, vilken är öppen för alla.

Thomas Van Dyke hedersdoktor

Med anledning till utnämningen av professor Thomas Van Dyke från Forsyth Dental Institute och Harvard University i Boston till hedersdoktor (dr.odont. h.c.) vid Odontologisk Institut i Köpenhamn hålls en gästföreläsning av Prof. Van Dyke med titeln: "New understanding of periodontal inflammation."

Föreläsningen är öppen för alla den 14 november 2018, kl. 16 med efterföljande mottagning.
Välkommen!

Plats: Dam Auditoriet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Blegdamsvej 3 B, 2200 København N.

Mer information finns på Dansk Selskab for Parodontologi:
http://dspnet.dk/…/festforelaesning-med-ny-aeresdoktor-i-o…/

EAO 5:e koncensus konferens, Schweiz

I början på februari hölls EAOs femte koncensus konferens med 60 experter på plats i Pfäffikon, Schweiz. Information om detta kommer efter sammanställning finnas på www.eao.org. Mer information kommer.

Vinterkursen och namnbyte

Svenska Parodontologföreningens vinterkurs 2018 i Malmö blev en lyckad tillställning! Dagen började med prof. Jan Lindhe som föreläste om "Bone loss around teeth and implants" med moderator prof. Björn Klinge. Efter lunchen föreläste Lars-Åke Johansson om "Estetiska och tekniska komplikationer vid tandimplantat" med kliniska falldiskussioner.

I samband med kursen hölls även ett extrainsatt årsmöte där vi tog beslut om att ändra föreningens namn till "Svensk förening för parodontologi och implantologi".
Vi skulle från styrelsens sida vilja tacka alla sponsorer och er som närvarade under dessa dagar. Hoppas vi ses igen nästa år!

EAOM 2018 Göteborg

EAOM 2018 i Göteborg – en möjlighet att utveckla kompetensen inom oral medicin i internationell miljö

 

Det här är information om möjligheten att delta i en av världens största oralmedicinska konferenser där forskning varvas med kliniska frågeställningar under temat ”Current challenges become future developments in oral medicine”. Bland annat presenteras de senaste rönen om mukosans barriärfunktioner, generella effekter av immunosuppressiv behandling av orala tillstånd och behandling av ett antal vanligt förekommande oralmedicinska tillstånd. Rapporter kommer även att ges från en ”state-of-the-art” workshop om oral medicin, World Workshop on Oral medicine VII (WWOM) som anordnas i Göteborg alldeles före konferensen. Värd för arrangemanget är European Association of Oral Medicine (EAOM) tillsammans med Göteborgs Universitet och Folktandvården Västra Götaland. Konferensen stöttas av Svensk förening för Orofacial medicin (SOM).

 

EAOM har sedan starten 1998 arbetat som en europeisk sammanslutning för att främja utvecklingen inom ämnesområdet oral medicin och fyller en viktig funktion för att bilda nätverk inom Europa men även med andra oralmedicinska organisationer runt om i världen. För närvarande finns medlemmar från de flesta europeiska länder liksom från Australien, Brasilien, Kanada, Iran, Israel, Japan, Sydkorea, Kuwait, Ryssland, Saudi-Arabien och USA.

EAOM-konferensen hålls vartannat år någonstans i Europa och för andra gången i EAOM:s historia är konferensen förlagd till Göteborg, denna gång vid Lindholmen Science Park. Konferenscentret är en av de mest högteknologiska, innovativa och stimulerande arenorna i Göteborg just nu. Det är beläget precis intill kajkanten på gamla Lindholmens varvsområde på norra älvstranden, numera ett dynamiskt businesscentrum omgärdat av moderna bostadsområden. Förutom föreläsningar med bl.a. så kallade ”position papers” för fyra vanliga oralmedicinska tillstånd finns möjlighet att ta del av fallpresentationer, forskningsrapporter och lunchseminarier - ”Lunch and learning” - där diskussioner hålls i mindre grupper med experter inom olika områden. WWOM som arbetar med att uppdatera aktuell kunskap och behandlingsstrategier inom området oral medicin vart fjärde år har bjudits in till EAOM för att presentera sitt arbete. Ett eftermiddagsseminarium kommer att ges på svenska, i övrigt är kongresspråket engelska.

 

Eftersom det här är ett mycket bra tillfälle att delta i en internationell kongress i Sverige och lära sig det senaste inom oral medicin och skapa nätverk, vill vi informera alla inom tandvården med intresse för området om möjligheten att delta i kongressen. Det finns också möjlighet att anmäla intresse (senast 15 april) för att avlägga en egen forsknings- eller fallrapport.

Kongressen startar med registrering och invigning torsdagen den 27 september följt av ett fullspäckat program under fredagen och lördagen för att därefter avslutas med en stor galamiddag på Kajskjul 8 på lördagskvällen. Vid behov av en paus når du enkelt stadskärnan på några minuter med gratisfärjan “Älvsnabbare” som går tvärs över älven. Gå in på www.eaom2018.se, Facebook, Twitter eller LinkedIn och ta del av mer. Läs mer om programmet och om anmälan på hemsidan.

 

Välkommen till EAOM i Göteborg 2018!

Professor Lars Heijl har lämnat oss i stor sorg och saknad

Professor Heijl, en kollega som haft stor betydelse för svensk tandvård avled tisdagen den 2 januari efter en längre tids sjukdom. Han blev 72 år. 

Lars har onekligen haft en betydande roll i tandläkarvärlden i stort och i svensk odontologi såväl inom utbildning som forskning bland annat utvecklingen av emaljproteiner. Dessutom var han mycket uppskattad för sin personlighet, och sitt intresse för att leda, motivera och utveckla.

Professor Heijl mottog 1972 sin DDS från Göteborgs universitet och 1972 och 1976 blev han specialist i periodontologi från Eastman Dental Center, Rochester, NY, USA. Sedermera doktorsexamen i tandvetenskaplig forskning från University of Rochester, Rochester, NY, USA och  Ph.D. vid Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige. Efter många års erfarenhet som ledande befattningshavare inom medicinsk / farmaceutisk forskning och utveckling inom företagssektorn blev han ansvarig för postgraduate utbildningen i parodontologi, Göteborgs universitet 2003. Sedan 2011, arbetade Professor Heijl på Landalatandläkarna, Göteborg. 

 

Begravningen ägde rum i Älvsborgs kyrka, fredagen den 26 Jan, kl 14.00.

EAO kongress i Wien 2018

European Association for Osseointegration (EAO) 27:e årliga kongress är nästa år i Wien 11-13 oktober 2018. Mer information kommer.

Bästa forskningsrapport inom parodontologi Riksstämman 2017

Priset för bästa forskningsrapport inom parodontologi på årets Riksstämma (2017) gick till Aleksandar Milosavljevic et al (Andreas Stavropoulos, Kristina Bertl, Bengt Götrick, Malmö) med titeln "Parodontala behandlingar och beslut - en jämförelse mellan parodontologer och tandläkare i Sverige".

I juryn satt Anna Bogren (Göteborg) och Margareta Hultin (KI) under ledning av Kåre Buhlin (KI).

Bästa forskningsrapport Riksstämman 2017

Pris för bästa forskningsrapport på Odontologiska Rikstämman 2017 gick till Kristina Bertl, parodontologi.

"Kristina Bertl, Edmund Kukla, Rajaa Albugami, Florian Beck, André Gahleitner, Andreas Stavropoulos, Malmö: Timeframe of socket corticalization after tooth extraction. A retrospective radiographic study."

Foto: Tandläkartidningen.

Rapport "Women´s health during pregnancy"

European Federation of Periodontology har släppt en rapport om "Women´s health during pregnancy" framställd av Dr Elena Figuero och Prof. Mariano Sanz. Man går igenom det vetenskapliga underlaget för graviditets gingivit, gravidets granulom och parodontit. 

Hela rapporten går att läsa här:
https://www.efp.org/publications/projects/oralhealthandpregnancy/reports/womens-oral-health.html

Utbildningsprogram implantat EAO

Helgen 10-11 nov träffas 20 deltagare från 13 olika länder på Odontologiska fakulteten i Malmö. Detta är första tillfället på ett utbildningsprogram om implantatbehandling genom European Association for Osseointegration som därefter kommer fortsätta under 3 års tid på olika orter i Europa. Här får man möjlighet att utbildas av några av de världsledande inom implantatbehandling.
https://eao.org/education-programme?platform=hootsuite

EFP News no 9

Senaste nytt från European Federation of Periodontology.

EuroPerio9 september news

Senaste nytt kring EuroPerio9.

Kristina Bertl prisad!

Under Riksstämmans andra dag tilldelades Kristina Bertl Svenska Parodontologföreningens pris för 2016 års bästa forskningsrapport inom parodontologi. Rapporten var en av tolv som framfördes under eftermiddagssessionen som speglades av ny innovativ, spännande forskning inom parodontologins breda forskningsfält. Samtliga högskolor med tandläkarutbildning var representerade samt även utbildningarna i Jönköping och Kristianstad.

Frågeställningen löd: Can hyaluronan injections augment deficient papillae at single implants in the anterior maxilla? A randomized controlled clinical trial with 6 months follow-up.

Kristina Bertl, Klaus Gotfredsen, Simon Storgaard Jensen, Corinna Bruckmann, Andreas Stavropoulos, Malmö.

Förutom äran belönades även Kristina med 5000 kr.

Internationellt symposium, Milano

NEW FRONTIERS IN PERIODONTAL AND IMPLANT SURGERY: THE ESTHETIC CHALLENGE

Mer finns att läsa nedan:

http://www.congressicduo.it/international-symposium.html

Periimplantitkonferens Malta 2017

EFP Perio Master Clinic 3-4 mars 2017 på Malta.

"Peri-Implantitis: From aetiology to treatment"

Mer finns att läsa nedan:

http://www.efp.org/periomasterclinic/index.html

Parodontologin i Norrbotten prisad!

Vid Norrbottens landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 juni mottog Specialisttandvården inom Parodontologi vid Tandvårdens Kompetenscentrum (TKC), landstingsfullmäktiges stipendium för bästa förbättringsarbete i vården 2016. Stipendiet bestod av 100 000 kr.

Mer finns att läsa nedan:

http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/parodontologin-i-norrbotten-prisas-av-landstinget/

http://nsd.se/nyheter/lulea/de-fick-stipendiet-pa-100-000-10093470.aspx

http://kuriren.nu/nyheter/tilldelas-100-000-kronor-for-basta-forbattringsarbete-i-varden-8890755.aspx

Scandinavian Society of Periodontology 2016 Congress

Evidence-based dentistry to clinical life.

16-17 september, 2016, Malmö, Sweden.

Klicka på bilden för mer info!

EAO Congress 2016

EAO Congress 2016, Paris

29:e september - 1:a oktober 2016

Klicka på bilden för mer info!

First European meeting on Enhanced Natural Healing in Dentistry: L-PRF

First European meeting on Enhanced Natural Healing in Dentistry: L-PRF i Leuven, Belgien, 14-16:e oktober 2016.

Klicka på bilden för mer info!

EFP News nr 6

Senaste versionen av EFP News nr 6 ute nu!

Klicka på bilden för mer info!

Årets medlemsavgift 2016

Nu har det blivit dags att betala årets medlemsavgift för er som inte redan gjort det! Sista dag för detta 160701!

Klicka på bilden för mer info!

Please reload